Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082

Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082 počas medzisezónnej údržby 2019-2020

Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082
Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082
Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082
Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082
Výmena kardanov motorového rušňa T 444.1082