Osobný vozeň Ci 4-1358

Tento dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 4,5 m (výrobca Milde Wien, rok výroby 1885, výrobné číslo 6737) je predstaviteľom prvého prakticky jednotného typu priechodzieho vozňa s chodbičkou uprostred a plošinami, stavaného spočiatku pre súkromné a neskôr i pre štátne rakúske železnice od polovice 70. rokov až do konca 19. storočia (spočiatku s kratšími rázvormi okolo 4,0 m). Vozne boli stavané v úpravách ABi, Bi, BCi, Ci; jednotlivé varianty sa líšili najmä rozmiestnením okien. Ich spoločným znakom je vozňová skriňa s dĺžkou 7 m, rázvor 4,11 m, neskôr 4,5 m (iné boli iba niektoré vozne radu BCi z 90. rokov 19. stor.) a dĺžka medzi nárazníkmi 9 740 mm. Väčšina vozňov bola bez brzdy a mala iba potrubie sacej brzdy, zvyšné mali vretenovú brzdu a saciu brzdu. Na niektorých vozňoch bolo potrubie alebo celé zariadenie Koertingovej brzdy a niekde aj elektrické interkomunikačné signálne zariadenie. Prevažná časť vozňov mala parné kúrenie, plynové osvetlenie prevažovalo nad olejovým. Rad Ci prevažoval už od počiatku a v 90. rokoch sa jeho podiel ešte zvýšil. Celkom bolo vyrobených asi 1 000 vozňov rôznych tried. Postupne im bola rekonštruovaná alebo dosadzovaná brzda, bola im znižovaná trieda, upravované bolo kúrenie, osvetľovanie atď. Iba málo vozňov prežilo prvú polovicu 20. stor. Vo vozňovom parku ČSD sa tieto vozne vyskytovali pod číslami 4-10.., 4-13.., 4-24.. a 4-26..

Na ráme predmetného vozňa sú vyrazené tieto čísla: Ci 4-1358 ČSD, 3146, 28-575 KkStB. Údaj p. Ing. Marunu hovorí o pôvodnom čísle vozňa Ci 28-679 KkStB. Podľa Verzeichnis der normalspurigen Personen-, Post- und Gepäckwagen der unter der im k. k. Staatseisenbahnverwaltung im Betriebe stehenden Bahnlinien, 1904 (prír. č. 1094) ide o vozeň skupiny Ia, dodaný roku 1885, bez záchodu, s vretenovou brzdou, s 2 oddielmi III. triedy, 48 miest, s jednoduchou sacou brzdou, s osvetlením plynom (2 lampy, plynojem 260 l), parným kúrením, 2 pevne uloženými nápravami, rázvorom 4,5 m, hmotnosťou 8,65 t, roku 1904 pridelený riaditeľstvu Lemberg. Tento konkrétny vozeň patril do skupiny vozňov vyrábaných pre kkStB medzi rokmi 1883 – 1901 vo vozňovej skupine Ia (tieto vozne patrili do roku 1912 do číselného intervalu Ci 690 – 10191, od roku 1913 Ci 28-517 – Ci 29-181). Vozeň doslúžil ako pracovný vozeň SV 95 065 Traťovej dištancie ČSD Nové Zámky. Podľa Hlavnej knihy je zaradený do vozňovej skupiny Ia St.B., resp. 1 ČSD. Vozeň má rázvor 4,5 m. Z výroby bol vozeň označený ako K.k.St.B. Ci 3146, od roku 1913 K.k.St.B. Ci 28-575, od roku 1922 ČSD Ci 4-1358. Podľa spisu 28 650 a 43 809/30 bol predaný na miestnu dráhu Otrokovice – Zlín – Vizovice (OZVD), nové číslo je neznáme (bolo dvojmiestne, pravdepodobne medzi 1 a 30). OZVD bolo roku 1950 poštátnené a ďalší osud vozňa je neznámy. Železničné múzeum SR získalo vozeň do svojich zbierok od Traťovej dištancie Nové Zámky už roku 1983. Jeho oprava do prevádzkyschopného stavu s novostavbou skrine ukončila firma DMG Koniarovce v roku 1998. Od roku 2012 je vozeň zverený do starostlivosti Občianskemu združeniu Zubačka Tisovec.

Dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy Ci 4-1358