Fórum

Ak chcete nám a návštevníkom našich internetových stránok nechať odkaz, podeliť sa o Vaše zážitky či skúsenosti, alebo sa opýtať na rôzne otázky k prevádzke na ozubnicovej trati Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora, neváhajte využiť našu odkazovku. Na Vaše otázky sa budeme snažiť zareagovať čo najskôr :-)

Napíšte nám odkaz, opýtajte sa nás

Vaše odkazy a odpovede na otázky

Meno:
Peter Kyčina 
18.08.2019 9:12
Otázka:
Dobrý den, dňa 17.8.2019 sme sa zučastnili jazdy na zubačke, nevšedný zážitok . Gratulujeme Vám a tiež osadenstvu loko rady T 444 a tiež M 240, kde ste krásne dotvorili kolorit trate spred cca 40-50 rokov... Prosím mám dotaz: na oslavách trate 2016 prišli Rakušanky z Tanvaldu po vlastnej osi ? Píšete, že ozubnica bola vymenená 1963-1965, vtedy boli aj Rakušanky odvezené do CZ. Ak to teda správne časovo chápem, tak do kompletne novej ozubnice sa zubaté koleso zahryzlo až v roku 1996, teda po 33 rokoch ? (predpokladám, že nebolo ozubené vozidlo u Vás, ktoré by mohlo jazdiť po ozubnici...) A nábeh ozubnice za Pohronskou Polhorou sa posunul dalej pod kopec za mostík približne kedy, lebo v roku 2007 pamatám ako boli zuby hned za mostom pred priecestím...
OZ Zubačka odpovedá:
Vážený pán Kyčina,
 
ďakujeme Vám za Vaše ocenenie. Rakúšanka T 426.003 sa skutočne dopravila z Tanvaldu do Tisovca i späť po vlastnej osi.

Váš odhad o termíne prvej jazdy ozubnicového rušňa na trati Pohronská Polhora - Tisovec je úplne správny. Stalo sa to v rámci osláv 100. výročia ozubnicovej železnice, kdes hlavnou hviezdou bol ozubnicový rušeň T 426.001 ČD. Rakúšanky boli síce dodané už o niečo skôr (presnejšie v roku 1961), avšak pri skúškach v októbri 1961 došlo na slabom pôvodnom zvršku k opakovaným vykoľajeniam, čo sa stalo hlavným impulzom pre komplexnú rekonštrukciu celej trate. Pri príprave trate na začiatok ozubnicovej turistickej parnej prevádzky v roku 2014 došlo z praktických dôvodov ku skráteniu ozubnicového úseku jednak za Pohronskou Polhorou, jednak aj za sedlom Zbojská (v smere na Tisovec). V obidvoch prípadoch bola úprava odôvodnená zjednodušením prevádzkových pomerov a údržby priľahlých priecestí.

S pozdravom 
 
Kubáček, OZ Zubačka
Meno:
Fanúšik 
11.02.2018 13:30
Otázka:
Prečo parná zubačka nejazdí každý víkend?
OZ Zubačka odpovedá:

Ďakujeme za Vašu otázku.

Prevádzka parného rušňa je nielen veľkým spotrebičom prevádzkových hmôt a spotrebného materiálu (uhlie, olej, drevo, čistiaca vlna, brzdové zdrže atď.), ale aj ľudskej práce. Na zabezpečenie jedného dňa parnej prevádzky je – najmä vzhľadom na pomerne komplikované protipožiarne opatrenia – potrebných nie menej ako 8 ľudí. Všetci títo ľudia vykonávajú prácu okolo zubačky ako dobrovoľníci, popri svojom hlavnom zamestnaní a v rámci svojho voľného času, ktorý je limitovaný. Ďalším významným problémom je údržba pomerne zložitého rušňa, ktorej náročnosť veľmi podstatne rastie s prevádzkovou intenzitou. Poznamenávame, že pre zabezpečovanie parnej prevádzky disponujeme jediným ozubnicovým rušňom, ktorého oprava trvala takmer jedno celé desaťročie. To znamená, že ak pri intenzívnejšej prevádzke nastane potreba rozsiahlejšej opravy, ktorú pri nami plánovanej intenzite jázd stihneme urobiť medzi dvoma výkonmi, museli by sme odriekať vlaky, čo by samozrejme znížilo našu dôveryhodnosť. Dôležitým faktom je tiež predpokladané využitie nami ponúkaných verejných vlakov turistami, ktoré ani pri najoptimistickejšom variante nemôže zabezpečiť úhradu úplných prevádzkových nákladov, vrátane nákladov jednoduchej reprodukcie; to sa ešte nepodarilo v strednej Európe nikde (s ohľadom na reálnu úroveň kúpyschopnosti obyvateľstva). Po veľmi zodpovednom zvážení všetkých týchto okolností sme dospeli k záveru, že správnym optimom, rešpektujúcim všetky jestvujúce mantinely, je práve prevádzka v nami ponúkanom režime a pripravenosť realizovať objednané výkony, ktoré jediné garantujú úhradu úplných nákladov. Zmeniť toto naše stanovisko možno buď významným rozšírením dobrovoľníckeho nehonorovaného potenciálu (privítame samozrejme, ak sa pridáte, sme v Tisovci každú druhú sobotu), alebo profesionalizáciou, čo ale vyžaduje vyšší záujem, spojený s trvalým uhrádzaním rozdielu medzi úplnými reálnymi nákladmi a reálnymi tržbami pravidelnej prevádzky. To však bude možné až po zabezpečení a vyfinancovaní obnovy prevádzkového zázemia v Tisovci (ktoré je dnes len núdzovo opravenou ruinou niekdajšieho starého depa), ako aj druhého zachovaného parného rušňa. Jedno ani druhé zatiaľ rozhodne ešte nie je témou tohto dňa.

Meno:
rodinka MAGEROVÁ 
05.08.2017 20:15
Otázka:
Krásny deň, touto formou Vám chceme veľmi pekne POĎAKOVAŤ za krásny zážitok! Jazda parným ozubnicovým vláčikom, vôňa uhlia a všetko s tým spojené, bude v našich spomienkach veľmi dlho rezonovať! Robíte super prácu! Prajeme Vám všetko dobré a veľa šťastných kilometrov! Na Slovensku máme toľko krás a toto je jedna z nich! S úctou pred Vašou prácou Magerovci
OZ Zubačka odpovedá:

Vážená rodinka Magerová, za celý kolektív „Zubačky“ Vám ďakujem za milé slová. Tešíme sa a posiluje nás, ak si ľudia myslia, že naše úsilie má zmysel.  

Meno:
Vladimír Kobza 
25.10.2016 21:05
Otázka:
Dobrý deň, touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať OZ Zubačka, ako aj všetkým, ktorí pripravili vydarené podujatie pri 120. výročí ozubnicovej železnice Pohronská Polhora - Tisovec v sobotu 22. októbra 2016. Jazda historickými vlakmi po tejto jedinečnej železničnej trati jednoznačne získala moje prvenstvo spokojnosti pri tohtoročných podujatiach podobného druhu. Oceňujem Váš zanietený prístup k oživeniu tejto jedinenčnej technickej pamiatky. Splnili ste aj môj sen, keďže pár rokov dozadu som tomu sám ešte neveril. Viete to robiť a robíte to dobre, o čom svedčí aj záujem ľudí. Prajem vám aj do ďalších sezón veľa spokojných návštevníkov a nadšených ľudí ochotných pracovať na prevádzke zubačky. So srdečným pozdravom z Banskej Bystrice.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Kobza, ďakujeme za Váš prejav ocenenia našej práce. Práve takéto potvrdenie zmysluplnosti vynaloženého úsilia sú najlepším impulzom pre jeho ďalšie pokračovanie. OZ Zubačka

Meno:
Dana Dirnfedová 
19.09.2016 14:18
Otázka:
Dobrý deň, dňa 17.9.2016 sme sa naša 8-členná rodina previezla Vašou ozubnicovou železničkou z Tisovca do Pohronskej Polhory. Touto cestou sa Vám chceme pekne poďakovať za nádherný zážitok a za to, že sa usilujete zachovať spôsob, ako jazdili naši predkovia kedysi, je to od Vás veľmi záslužná činnosť. Rodina Verešová a Dirnfeldová z Golianova a Nitry.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážená pani Dirnfedová, ďakujeme za Vaše povzbudivé slová, sme radi že ste nás navštívili a ďakujeme za Vašu podporu našich aktivít!

Meno:
Danica 
30.05.2016 11:30
Otázka:
Dňa 28.5.2016 som sa previezla Vašim parným vláčikom z Tisovca na Zbojská a spät. Bol to prekrásny výlet. Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému personálu zubačky ako aj OZ Zubačka za ich oduševnenie a nadšenie , s ktorou túto prácu robia. Vďaka Vám všetkým aj za môjho otca, rodáka z Tisovca, ktorý by sa tomu veľmi tešil a bol by hrdý na svojich Tisovčanov, len už nie je medzi nami. Dobré meno , pracovitosť nášho národa ako aj naše prírodné bohatstvo šírite a ukazujete aj za hranice nášho štátu a tiež ste obdarení vedomosťami , ktoré s plným oduševnením odovzdávate návštevníkom. Zároveň poďakovanie patrí aj milému personálu na Zbojskách. Ešte raz vďaka Vám všetkým, bolo to nádherné prežitie víkendu. Nech Vám Pán Boh vo Vašej práci pomáha.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážená pani Šóšiková, ďakujeme Vám za milé slová. Sme radi, ak naša práca prináša potešenie a poučenie našim návštevníkom, pretože to znamená, že sa nám darí plniť náš cieľ. Dovidenia na zubačke

Meno:
M131.1386 
25.08.2015 10:07
Otázka:
Dobrý deň. Dá sa vybaviť súkromná jazda? Chcel by som našej triede vybaviť výlet až do Pohronskej Polhory motorovým vozňom M240.039 .
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň. „Súkromná“ jazda sa samozrejme vybaviť dá. Cena motorového vlaku na trati Tisovec – Pohronská Polhora a späť je 650 Eur, záväznú objednávku je potrebné doručiť OZ Zubačka najneskôr mesiac pred zamýšľaným termínom konania mimoriadneho vlaku.

Meno:
M131.1386 
23.08.2015 14:28
Otázka:
Dobrý deň mal by som nápad na sprevádzkovanie úseku parným vlakom až do Pohronskej Polhory. Parný rušeň by vytlačil vlak až do Pohronskej Polhory. Aby nebola voda nad kúreniskom príliš nízko, na ceste vzad potiahne vlak Karkulka,v Zbojskej sa Karkulka odpojí a parný rušeň dotiahne vlak do Tisovca .
OZ Zubačka odpovedá:

Ďakujeme za Váš návrh, ktorý však žiaľ nemožno realizovať. Dôvodom je fakt, že rušeň T 444.1082 nie je dostatočne výkonný, aby dopravil do stúpania cca 50 promile celý vlak aj s parným rušňom, ktorý má hmotnosť cca 120 t. Ako preukázali vykonané skúšky, parný rušeň nedokáže do stúpania v obrátenom postavení dopraviť akceptovateľnou rýchlosťou cca 10 km/hod ani svoju vlastnú hmotnosť bez rizika závažného poškodenia parného stroja.

Meno:
Samuel Bencső 
29.07.2015 20:00
Otázka:
Chcem sa POĎAKOVAŤ p. Spišiakovi a jeho kolegyni za skvelú prezentáciu múzea ako aj parného rušňa počas dnešnej prehliadky s detičkami z letného tábora. Krásne múzeum, prezentácia adekvátna pre deti - všetko na VÝBORNÚ. Všetkým sa veľmi páčilo. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a návštevy. Za organizátorov letného tábora ( Mládežnícky parlament Rim. Sobota a Súkromná ZŠ Lučenec ) - Samuel Bencső, predseda Mládežníckeho parlamentu a vedúci LT.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Bencső, tešíme sa z Vašej návštevy a radi v našom múzeu privítame aj ďalších záujemcov o prehliadku a históriu ozubnicovej železničnej trate!

Meno:
Alda 
17.07.2015 12:12
Otázka:
Dobrý den, prosím informaci, bude ve stanici Tisovec v období někdy 18 -29.7.2015 k vidění parní zubačka pod širým nebem?
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Alda, ďakujeme za otázku a dovoľujeme si oznámiť Vám, že parná zubačka sa bude nachádzať mimo budovy depa v Tisovci najskôr dňa 31.7.2015, v rámci jej zakurovania pred termínom avizovanej jazdy pre verejnosť.

Meno:
Ing. Dušan Ulický 
09.07.2015 16:35
Otázka:
Dobrý deň, konečne sme s rodinou mali možnosť sa previezť parným vláčikom, bol to úžasny zážitok, samotna jazda ako aj progtam na Salaši Zbojská. Chcem sa opýtat. Ako to vyzera z predlženim jázd do Polhory. Viem, že by musela byť v Polhore točna, pokial sa nemylim tak tam aj bola. Ako jazdili vlaky do polhory kedysi? Dakujem za odpoved.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Ulický, sme radi, že sa Vám jazda páčila. V tomto okamihu si dovolím vyjadriť uspokojenie, že sa nám podarilo zvládnuť jazdy parných vlakov aspoň na úseku trate medzi Bánovom a Zbojskami. Ide o prevádzkovo bezproblémový koncept, ktorý nám vytvoril dostatočný priestor pre riešenie celého komplexu iných problémov, súvisiacich s oživením dávno zabudnutej prevádzkovej technológie. Pri uvažovaní o ďalšom vývoji sa samozrejme zamýšľame nad predĺžením trasy historických parných vlakov na celý úsek ozubnicovej železnice, tam sa ale nezaobídeme bez točne v Pohronskej Polhore. To aj správne poznamenávate a tiež sa nemýlite, keď tvrdíte, že tam točňa aj bola; skutočne – dnešná točňa v Tisovci pochádza práve z Pohronskej Polhory. Hlavným problémom jazdenia „cez kopec“ je jazda vlaku do stúpania s rušňom v obrátenom postavení, kedy je hladina vody nad kúreniskom príliš nízko a pod parným dómom zas naopak príliš vysoko (teda úplne opačne, ako by to malo byť). Práve z tohto dôvodu aj v časoch bežnej prevádzky jazdili vlaky cez kopec vždy tak, aby pri jazde do stúpania bol rušeň v postavení komínom vpred. Už minulý rok sme sa v rámci funkčnej skúšky celej trati po oprave pokúsili dopraviť ľahký vlak z Pohronskej Polhory na Zbojská parným rušňom v polohe komínom vzad, ale museli sme to vzdať asi v polovici cesty pre neustále strhávanie vody do parného stroja. Hoci samotnú konštrukciu točne by možno nebol problém získať (v tomto okamihu vieme o dvoch podobných točniach v rámci SR), je žiaľ, že pozemok s točňovou jamou v Pohronskej Polhore bol v minulosti predaný súkromníkovi, takže točňa samotná by sa musela inštalovať na novom mieste, čo by – spolu s úpravou koľajového plánu stanice – spôsobilo nezanedbateľné navýšenie potrebných investičných prostriedkov, a na to v dohľadnej dobe nevidíme priestor. Veríme, že až sa nám podarí „zakoreniť“ s našou aktivitou v doterajšej podobe, bude možno priaznivejšia situácia aj pre uvažovanie o realizácii Vami naznačeného zámeru.  

Meno:
Ján Peniak 
09.06.2015 17:20
Otázka:
Obdivujem Vašu prácu a držím Vám palce. Mate veľkú zásluhu i na propagácií krásneho regiónu. V komunikácií o sedle Zbojská mám problém. Neviem či sa jedna o tie Zbojská alebo tu Zbojskú.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Peniak, ďakujeme za ocenenie našej práce. Asi najsprávnejším tvarom je „tie Zbojská“. Ideme na Zbojská. Boli sme na Zbojskách. Takto sa hovorí u nás v Tisovci.

Meno:
Marcela 
09.06.2015 13:49
Otázka:
Dobrý deň. Mám dotaz ohľadom možnej zľavy. Čítala som tam len zľavy pre školy, škôlky a cestovné kancelárie. Je možná zľava aj pre občianske združenie?
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň, pani Marcela. Ďakujeme za Váš dotaz. Systém zliav, uverejnený na našich stránkach je úplný. Nad ich rámec neponúkame žiadne iné zľavy.

Meno:
Milan Kocúr 
05.06.2015 16:30
Otázka:
Dobrý deň,som veľký fanúšik vlakov ako takých a už sa priam trasiem,keď sa preveziem vašou parnou lokomotívou.Videl som foto mojej sestry,tá bola minulý týždeň,tie vozne sú úchvatné a krásne zrekonštruované.Chcel by som sa opýtať na druhú plánovanú jazdu z odchodom o 12,00 z Tisovca-ak som dobre pochopil tak by som mal asi tak do dvoch hodín čas na Zbojskej na malú potulku?Držím Vám palce a už teraz Vám robím menšiu reklamu,lebo to čo robíte Vy, proste patrí k nášmu regiónu a patrí Vám hlboké uznanie.
OZ Zubačka odpovedá:

Ďakujeme za milé slová. Skutočne – v prípade, že použijete vlak s odchodom z Tisovca o 12.00, máte počas pobytu vlaku v dopravni Zbojská k dispozícii dve hodiny na akýkoľvek Váš program.

Meno:
Mgr. Peter Cavar 
04.06.2015 19:30
Otázka:
Chcel by som sa v mene našej Základnej školy ,Klokočova 742, Hnúšťa srdečne poďakovať pánovi Jánovi Spišiakovi, predsedovi občianskeho združenia za pútavú informáciu o aktivitách Občianskeho združenia Zubačka. Veľmi si vážime Vašu záslužnú prácu a som rád,že i medzi našimi žiakmi máte svojich obdivovateľov. Sme spokojní,predovšetkým so spôsobom,ako sa vedel pán Spišiak pri podávaní informácií priblížiť deťom a počas celého priebehu besedy vzbudiť u nich záujem o spoznávanie svojho najbližšieho okolia. Srdečná vďaka a veľmi sa tešíme na spoluprácu s Vami i v budúcom období. S pozdravom Mgr. Peter Cavar
OZ Zubačka odpovedá:

Srdečná vďaka za milé slová. Veríme, že zrno padne na úrodnú pôdu.

Meno:
RadoB 
22.04.2015 14:00
Otázka:
Dočítal som sa o zmene cest. poriadku, škoda že vyrážate skôr, skomplikuje mi to nástup cesty. Do Tisovca prídem vlakom ZSSK o 11:55, váš odchod je o 12:00, bude 5 min. dostatočný čas na prestup?
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň. Vzhľadom na skutočnosť, že parný vlak, odchádzajúci o 12.00 v Tisovci križuje s motorovým osobným vlakom, prichádzajúcim sem o 11.55, garantujeme prestup z motorového vlaku na parný.

Meno:
Vierka B 
22.04.2015 14:00
Otázka:
Má dieťa do 5,99 rokov cestovné zadarmo aj v sprievode LEN jedného rodiča (alebo musia byť obaja), resp. v sprievode starých rodičov alebo iných dospelých osôb? Vopred ďakujem za odpoveď.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážená pani Vierka. Ďakujeme za dopyt a oznamujeme, že jedna dospelá osoba ako sprievod dieťaťa do 6 rokov stačí. Tešíme sa na návštevu.

Meno:
RadoB 
19.03.2015 11:10
Otázka:
Nepoznám Váš región, pri plánovaní spojenia vlakom z môjho bydliska (Trenčín) mi vyšlo, že najvýhodnejšie bude využiť trasu Zbojská (11:30) - (12:20) Tisovec (12:50) - Zbojská (14:10), takto sa to dá zvládnuť za 1 deň. Na spiatočnej ceste budem mať v Zbojskej dosť času - (14:10 - 16:35) - je tam neďaleko žst. nejaká zaujímavosť, ktorú by sa stihlo v uvedenom čase navštíviť?
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň RadoB, ďakujeme za Váš dotaz a tešíme sa na Vašu návštevu na zubačke Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora. Počas pobytu v sedle Zbojská sa nepochybne oplatí navštíviť neďaleký Salaš Zbojská, ktorý okrem tradičných slovenských špecialít ponúka svojim návštvníkom aj rôzne sprievodné podujatia a zážitky. Nechajte sa inšpirovať na www.zbojska.sk :-)

Meno:
Igor Salviany 
23.01.2015 13:50
Otázka:
Bude zubačka jazdiť počas veľkonočných sviatkov 3.-6.4.2015. Chystáme turistický pobyt do Tisovca s klubom turistov Trenčín.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Salviany, prvý turistický vlak na ozubnicovej železnici Tisovec – Zbojská v roku 2015 predpokladáme vypraviť dňa 2.5.2015. Úplný kalendár jázd vlakov na celý rok 2015 umiestnime na tejto stránke najneskôr v priebehu februára.

Meno:
Chádek Lubomir 
14.10.2014 20:00
Otázka:
Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel o Vašej práci na rekonštrukcii historickej zubačky, o existencii ktorej si myslím, že by značne spopularizovala Váš krásny, no zatiaľ možno trochu zabudnutý kraj. Myslím však, že celá investícia a sponzoring bol zbytočný, pokiaľ má železnica premávať raz do mesiaca v lete a ostatný čas iba niekde stáť. Je mi jasné, že potom náklady na jednu jazdu sa vyšplhajú na spomínaných 2700€. Nerozumiem, prečo v Čiernom Balogu to môže fungovať pravidelne, priláka to tam turistov, ktorí si tú jazdu radi zaplatia a navštívia spomínaný kraj. Vaša železnica je určite väčšia rarita, je ozubená, prekonáva vyššie stúpanie atď, myslím, že pri správnej propagácii by mohla fungovať pravidelne, prípadne sezónne, aby si na seba zarobila. Ale týmto spôsobom, že bude niekde stáť v múzeu? Ďakujem aj za dnešný telefonický rozhovor na Vaše číslo, na ktorom mi bolo oznámené, že o tom so mnou polemizovať nebude. Prajem Vám vo Vašej aktivite veľa zdaru.
OZ Zubačka odpovedá:

Vážený pán Chádek. Prevádzka parného rušňa je nielen veľkým spotrebičom prevádzkových hmôt a spotrebného materiálu (uhlie, olej, drevo, čistiaca vlna, brzdové zdrže atď.), ale aj ľudskej práce. Na zabezpečenie jedného dňa parnej prevádzky je – najmä vzhľadom na pomerne komplikované protipožiarne opatrenia –  potrebných nie menej ako 8 ľudí. Všetci títo ľudia vykonávajú prácu okolo zubačky ako dobrovoľníci, popri svojom hlavnom zamestnaní a v rámci svojho voľného času, ktorý je limitovaný. Ďalším významným problémom je údržba pomerne zložitého rušňa, ktorej náročnosť veľmi podstatne rastie s prevádzkovou intenzitou. Poznamenávame, že pre zabezpečovanie parnej prevádzky disponujeme jediným ozubnicovým rušňom, ktorého oprava trvala takmer jedno celé desaťročie. To znamená, že ak pri intenzívnejšej prevádzke nastane potreba rozsiahlejšej opravy, ktorú pri nami plánovanej intenzite jázd stihneme urobiť medzi dvoma výkonmi, museli by sme odriekať vlaky, čo by samozrejme znížilo našu dôveryhodnosť. Dôležitým faktom je tiež predpokladané využitie nami ponúkaných verejných vlakov turistami, ktoré ani pri najoptimistickejšom variante nemôže zabezpečiť úhradu úplných prevádzkových nákladov, vrátane nákladov jednoduchej reprodukcie; to sa ešte nepodarilo v strednej Európe nikde (s ohľadom na reálnu úroveň kúpyschopnosti obyvateľstva). Po veľmi zodpovednom zvážení všetkých týchto okolností sme dospeli k záveru, že správnym optimom, rešpektujúcim všetky jestvujúce mantinely, je práve prevádzka v prvé soboty v mesiaci počas sezóny od mája do októbra a pripravenosť realizovať objednané výkony, ktoré jediné garantujú úhradu úplných nákladov. Zmeniť toto naše stanovisko možno buď významným rozšírením dobrovoľníckeho nehonorovaného potenciálu (môžete sa pridať, sme v Tisovci každú druhú sobotu), alebo profesionalizáciou, čo však vyžaduje vyšší záujem, spojený s trvalým uhrádzaním rozdielu medzi úplnými reálnymi nákladmi a reálnymi tržbami pravidelnej prevádzky. To však bude možné až po zabezpečení a vyfinancovaní obnovy prevádzkového zázemia v Tisovci (ktoré je dnes len núdzovo opravenou niekdajšou ruinou starého depa), ako aj druhého zachovaného parného rušňa. Jedno ani druhé zatiaľ rozhodne ešte nie je témou tohto dňa.                      

Meno:
Keith Halton 
13.10.2014 20:30
Otázka:
I rode the line on 30/9/2014 with the IGE party. What a superb line and what a fabulous locomotive you have! I hope many other British railway friends will also visit you in the future. Preklad: cestoval som zubačkou dňa 30. septembra 2014 so skupinou IGE. Akú nádhernú trať a akú úžasnú lokomotívu máte! Dúfam, že vás navštívi mnoho ďalších železničných fanúšikov z Británie.
OZ Zubačka odpovedá:

Dear Keith, we are pleased to hear that you enjoyed the ride on our line from Tisovec to Zbojska. We would be more than happy to welcome you and your friends in Tisovec in 2015 :-)

Meno:
Ján Koncoš 
13.10.2014 20:00
Otázka:
Chcem sa vám zložiť veľkú poklonu za vykonané dielo. Mrzí ma len, že sa týchto chvíľ nedožil môj otec (Ján Koncoš nar. 1926). Ako mladý chlapec pracoval na tejto trati pri výstavbe tunela. Pracoval tiež pri výstavbe tunela pod Dielikom na nedokončenej trati z Tisovca do Muráňa. Kým žil, veľa krát cestoval z Brezna do Tisovca. Keby teraz mohol vidieť toto vaše úchvatné dielo mal by obrovskú radosť. Pre pracovné povinnosti som sa nemohol zúčastniť prvej jazdy. Teším sa na budúci rok, kedy si tento zážitok nenechám ujsť.Prajem vám veľa úspechov vo vašej práci.
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň, Ján. Ďakujeme Vám za Vaše slová uznania. Veríme, že veľa ľudí, ktorí dnes už nie sú medzi nami, by sa obnoveniu parnej prevádzky veľmi potešilo. Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami na zubačke v roku 2015 :-)

Meno:
Ing. Dušan Ulický 
04.10.2014 1:30
Otázka:
Chcem vysloviť poklonu a uznanie partii okolo Janka Spišiaka, za to kusisko práce ktorú odviedli. Je to krásne že sa to podarilo, veľmi som vám fandil od začiatku tohoto projektu a mrzí ma len to že som nemohol priložiť ruku k dielu, vzhľadom na pracovné a rodinné povinnosti. Moje korene shahajú priamo sem, môj starý otec tu začínal ako traťový robotník (Ján Ulický nar.1926), a keď by teraz videl čo sa vám podarilo tak by mal veľkú radosť. Teraz nám to s rodinou ešte nevyjde sa príst previezť, ale v budúcom roku si to určite nenecháme ujsť. Prajem veľa štastia do dalšej práce.
OZ Zubačka odpovedá:

Pán Ulický, ďakujeme za Vaše slová a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami na zubačke v roku 2015. Pozdravujeme Vás.

Meno:
Michal 
22.09.2014 16:15
Otázka:
Dobrý deň. Už sa veľmi tešíme na jazdu parnou lokomotívou 4.10.2014. Viacerí chceme pricestovať do Tisovca kôli tejto atrakcii. Chcem sa spýtať, či je možné kúpiť si cestovné lístky v nejakom predpredaji a aká bude cena lístka ? Ďakujem za odpoveď.
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň Michal. Podrobné informácie o jazde parnej zubačky nájdete na tejto stránke. Ďakujeme za Vašu priazeň.

Meno:
Martin 
22.09.2014 16:15
Otázka:
Dobrý deň, je potrebné sa na verejnú jazdu vopred registrovať? Aká bude kapacita a cena za jazdu? Čo v prípade väčšieho záujmu verejnosti ako bude kapacita vlaku? Ďakujem za odpoveď.
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň Martin. Podrobné informácie o jazde parnej zubačky nájdete na tejto stránke. Ďakujeme za Vašu priazeň.

Meno:
Vladimír Kobza 
22.09.2014 12:00
Otázka:
Dobrý deň, plánujú sa jazdy parnej zubačky na trase Tisovec - Zbojská. Možno je to teraz ešte predčasné, ale rád by som sa preto opýtal, či budete do budúcnosti uvažovať aj o predĺžení týchto jázd až do Pohronskej Polhory (aj napriek tomu, že zrejme v Zbojskej by bolo potrebné posunovať lokomotívu). Prešla opravou ozubnica aj na úseku Zbojská - Pohronská Polhora? Ďakujem za oživenie tejto technickej pamiatky a veľmi sa teším na prvú verejnú jazdu parnej zubačky.
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň Vladimír. Na základe výsledku jazdných skúšok, konaných dňa 20.9.2014 sme žiaľ nútení konštatovať, že do Pohronskej Polhory bude parný vlak zachádzať len v celkom výnimočných prípadoch a len za predpokladu, že východiskovou stanicou vlaku bude Pohronská Polhora. Nevyhnutným predpokladom jazdy rušňa vo výkone do stúpanie je totiž jeho otočenie komínom vpred smerom do stúpania; táto podmienka súvisí s polohou vodnej hladiny v kotle. Pre zabezpečenie nerušených jázd v celej trati Tisovec – Pohronská Polhora je teda nevyhnutná rušňová točňa v obidvoch koncových staniciach, pričom v súčasnosti je takáto točňa nainštalovaná len v stanici Tisovec. Opravou a kompletizáciou prešla ozubnica v celej trati, keďže ide o kultúrnu pamiatku. 

Meno:
Lubos 
12.09.2014 11:40
Otázka:
Dobrý deň, prosím Vás, plánuje sa na tento rok okrem 4. októbra aj nejaká iná verejná jazda parnej zubačky ? Ak áno, na kedy ? Ďakujem.
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň Ľuboš, ďakujeme za Vašu otázku. V priebehu roka 2014 už nepredpokladáme vykonať žiadne ďalšie jazdy pre verejnosť, keďže parný rušeň je deponovaný v nevykurovanej remíze. Pravidelnú prevádzku ozubnicových parných vlakov pre verejnosť zamýšľame vykonávať od mája 2015 (vždy v prvú sobotu v mesiaci. Podrobnejšie informácie uverejníme na stránke www.zubacka.sk.

Meno:
Marián 
04.06.2014 15:20
Otázka:
Dobrý deň, kedy sa začne turistická prevádzka parnej zubačky?
OZ Zubačka odpovedá:

Dobrý deň Marián, termín prvej jazdy parnej zubačky pre verejnosť je stanovený na 4. októbra 2014. Tento termín je naviazaný na ukončenie výluky na železničnej trati súvisiacej s opravou Abtovej ozubnice. Všetky potvrdené termíny jázd budeme zverejňovať na našich internetových stránkach.