Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky

Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky dňa 27.10.2018

Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky
Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky
Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky
Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky
Jazda motorákom na trati Tisovec - Mlynky