Kovanie nových žiarnic, výroba nových závitov a vložiek + ostatné práce, november 2022 - máj 2023

Po vyrezaní všetkých žiarnic z kotla parného rušňa a jeho dôkladnom vyčistení nasledovala vnútorná prehliadka kotla. Kotlový komisár bol so stavom kotla spokojný a členovia klubu sa tak mohli pustiť do ďalších prác, ktoré stanovoval harmonogram. Počas dlhých zimných mesiacov prebiehalo niekoľko prác, meranie otvorov v obidvoch rúrkovniciach, odstraňovanie zvyškov starých rozperiek, výroba nových závitov pre rozperky a kotevné šróby, vložkovanie otvorov v pecnej rúrkovnici a výroba nových rúr.

Montáž stojanu pre magnetickú vŕtačku
Montáž stojanu pre magnetickú vŕtačku
Montáž stojanu pre magnetickú vŕtačku
Odvŕtavanie rozperiek
Rozperka po čiastočnom odvŕtaní
Lovenie zakliesnenej rozperky
Odvŕtané rozperky
Odvŕtané rozperky
Odvŕtané rozperky
Odvŕtané rozperky
Víťazstvo je naše :)
Výroba nových závitov pre rozperky
Nové závity
Odvŕtavanie kotevných šróbov
Otvory po kotevných šróboch
Nový závit pre kotevné šróby
Meranie rozmerov otvorov v pecnej rúrkovnici
Meranie rozmerov otvorov v pecnej rúrkovnici
Vystružovanie otvorov kvôli veľkým ovalitám
Výroba nových vložiek
Vystružovanie vložiek
Pecná rúrkovnica po zavložkovaní najproblematickejších otvorov
Zavložkované otvory
Zavložkované otvory
Výroba nových rúr
Výroba nových rúr
Rezanie rúr na požadovanú dĺžku
Žihanie rúr v peci určenou pre opracovávanie kotlových rúr v starom rušňovom depe Bratislava-východ v miestnej trubkárni
Žihanie rúr v peci určenou pre opracovávanie kotlových rúr v starom rušňovom depe Bratislava-východ v miestnej trubkárni
Chladenie rúr po vyžihaní v piesku
Odvoz rúr do Tisovca
Revízia brzdového valca
Revízia brzdového valca
Vybrusovanie otvorov v dymničnej rúrkovnici
Nežiaduce defekty bolo potrebné odstrániť
Vybrúsené otvory