Začiatok rozsiahlej opravy parného ozubnicového rušňa, február 2022

Na konci prevádzkovej sezóny 2021 dospeli členovia klubu ku konečnému rozhodnutiu o nutnosti vykonať rozsiahlu opravu kotla na parnom ozubnicovom rušni. Pod vedením pána Ing. Jiřího Kubáčka sa členovia klubu začali schádzať každé dva týždne v mesiaci aby postupne z kotla rušňa mohli odstrojiť niekoľko väčších celkov. Galéria obsahuje fotky z demontáže kabíny rušňovodiča, vodných vaní a piesočníka počas februára 2022.

Demontáž kabíny rušňovodiča pomocou žeriavu
Demontáž kabíny rušňovodiča pomocou žeriavu
Demontáž kabíny rušňovodiča pomocou žeriavu
Demontáž kabíny rušňovodiča pomocou žeriavu
Demontáž vodných vaní
Demontáž vodných vaní
Demontáž vodných vaní
Rušeň po demontáži najväčšieho a najproblematickejšieho ústrojenstva
Rušeň po demontáži najväčšieho a najproblematickejšieho ústrojenstva
Demontáž piesočníka
Demontáž piesočníka
Odstrojené celky z parného rušňa