Parná zubačky na výstave Rendez 2017 (jún 2017)

V júni 2017 sa parná zubačka predstavila na celoslovenskom zraze historických železničných vozidiel Rendez 2017 v Bratislave. V rámci výstavy sme s parným ozubnicovým rušňom absolvovali jazdu do Petržalky.

Parný ozubnicový rušeň na trati v Petržalke, Bratislava