Príprava na orientačnú tlakovú skúšku kotla parného rušňa, máj 2022

Príprava na orientačnú tlakovú skúšku kotla parného rušňa, údržbárske práce na oplechovaní z kotla rušňa, máj 2022

Pumpa, ktorou sa tlakoval kotol rušňa na prevádzkový tlak
Demontáž lapača iskier z dymnice
Dymnica rušňa po natlakovaní počiatočným tlakom
Rúry, ktoré vykazovali najväčšie netesnosti bolo potrebné zatesniť
Demontáž veka parného dómu
Zatesnenie regulátorov špeciálnou gumenou vložkou
Kontrola tesnosti rozperiek sa vykonávala ihlou
Netesné rozperky
Rozperka určená na výmenu
Rozperka určená na výmenu
Rozperka určená na výmenu
Rozperky určené na výmenu
Vyvŕtavanie rozperiek
Rozperka po vyvŕtaní
Práce na čistení a údržbe plechov z kotla rušňa
Pohľad na rozobratý a odstrojený rušeň