Príprava vozňov na defektoskopiu

Príprava vozňov na defektoskopiu pred sezónou 2015.

Príprava vozňov na defektoskopiu