Prvá jazda pre verejnosť

Prvá jazda pre verejnosť

Požiarny vlak naželezničnej stanici v Tisovci
Zastávka Tisovec-Bánovo
Zbojská