Redukovaná tlaková skúška kotla parného rušňa

Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19

Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19
Redukovaná tlaková skúška kotla rušňa, zima 2018-19