Výmena vzduchojemov na T 444.1082 (marec 2017)

V rámci prípravy na turistickú sezónu 2017 sme na motorovom rušni T 444.1082 vymenili vzduchojemy. Historický motorový rušeň slúži na tzv. požiarnych vlakoch, ktoré sú v rámci protipožiarnych opatrení vypravované za každým parným vlakom.

Výmena vzduchojemov na motorovom rušni T 444.1082
Výmena vzduchojemov na motorovom rušni T 444.1082
Výmena vzduchojemov na motorovom rušni T 444.1082