Vyrezávanie žiarnic z kotla parného rušňa a ostatné práce, jún - október 2022

Vykonaním orientačnej tlakovej skúšky kotla, ktorá stanovila rozsach opráv, čakali na členov klubu najzdĺhavejšie ale o to zaujímavejšie práce, ktorými boli už nie demontáž a odstrojovanie kotla rušňa z vonkajšej strany, ale rozoberanie, brúsenie, vyrezávanie žiarnic, kompletné čistenie kotla rušňa z vnútornej strany a bádanie v jeho útrobách po zabudnutých starootcovských strojárskych metódach a praktikách, aby boli práce vykonané čo najkvalitnejšie a zároveň sa dodržiaval časový harmonogram

Príprava na posledné žeriavovanie väčších celkov z kotla rušňa
Príprava na posledné žeriavovanie väčších celkov z kotla rušňa
Demontáž posúvačových regulátorov
Demontáž posúvačových regulátorov
Demontáž posúvačových regulátorov
Demontáž veka parného dómu
Demontáž veka parného dómu
Pohľad na odstrojený rušňový kotol
Pohľad na žiarnice z parného dómu
Žiarnice vo vnútri valcového kotla
Kyslíková korózia bola jedným z faktorov, ktoré nedovoľovali daľšiu prevádzku rušňa
Začiatok vyrezávania žiarnic
Postup kyslíkovej korózie vytvoril v žiarniciach diery, ktoré nedovoľovali ďaľšiu prevádzku rušňa
Postup kyslíkovej korózie vytvoril v žiarniciach diery, ktoré nedovoľovali ďaľšiu prevádzku rušňa
Časť žiarnic už je z kotla von
Vyrezávanie žiarnic
Vyrezávanie žiarnic
Odstraňovanie zvyškov žiarnic z dymničnej rúrkovnice
Odstraňovanie zvyškov žiarnic z dymničnej rúrkovnice
Pohľad na valcový kotol po vyrezaní všetkých žiarnic
Dymničná rúrkovnica po odstránení všetkých žiarnic
Zvyšky žiarnic v pecnej rúrkovnici
...bolo potrebné vyrezať autogénom
Práce na čistení pece
Pravá strana pece po vyčistení
Pec po dôkladnom vyčistení
Valcový kotol po dôkladnom vyčistení
Valcový kotol po dôkladnom vyčistení
Revízia Riggenbachových ventilov
Revízia Riggenbachových ventilov
Revízia Riggenbachových ventilov
Revízia Riggenbachových ventilov
Revízia Riggenbachových ventilov