Zubačka na historických fotografiách

Ozubnicová železnica Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora a jej parná prevádzka zachytená na zaujímavých dobových fotografiách a pohľadniciach.

403.501 - 4281
Ozubnicový motorový rušeň T 426.003
Ozubnicový motorový rušeň T 426.003
Ozubnicový motorový rušeň T 426.003
Parný rušeň 403.501 v stanici Bánovo, zbierka Mojmír Leštinský
Parný rušeň 4282, zbierka Ladislav Borek
Parný rušeň 403.502 - 4282, Tisovec, zbierka Mojmír Leštinský
Parný rušeň 403.503 - 4283 v Tisovci, zbierka Mojmír Leštinský
Parný rušeň 403.504, zbierka Mojmír Leštinský
Parný rušeň 403.504, zbierka Mojmír Leštinský
Parný rušeň 403.504, zbierka Mojmír Leštinský
Parný rušeň 404.002, zbierka Roman Jeschke
Tisovec, 1896
Začiatok ozubnicovej trate
Stanica Bánovo
Viadukt s abtovou ozubnicou
Viadukt
Stanica Zbojská
Tisovec
Tisovec
Parný rušeň v Tisovci
Veľká stanica  Tisovci
Tisovecká ozubnicová železnica
Veľký viadukt
Parný vlak v stanici Zbojská
Parný rušeň 41.001 v Tisovci, zbierka Roman Jeschke
Motorový vozeň
Parný vlak na Čertovom viadukte
Dobový cestovný poriadok
Motorový vozeň
Parný vlak na Čertovom viadukte, zbierka Martin Žaba
Viadukt
Veľký viadukt
Viadukt po ústupe nemeckých vojsk na konci 2. svetovej vojny
Drevené provizórium, archív Lacko
Cestovný poriadok s nákladnými vlakmi
Pôvodná trať a nový trať pri Tisovci s tunelom
Motorový vozeň M 131.1267, zbierka Frimml
Motorový rušeň na trati
Motorový vozeň M 240, zbierka Frimml
Motorový vozeň M 131.1267, zbierka Frimml
Parný vlak na trati
Technický výkres parného rušňa
Tisovec - Brezno. Viadukt. Archív  p. Štefánie Sirkovej.
Tisovec. Most u Remety. Archív  p. Štefánie Sirkovej.
Most v Čertovej. Archív  p. Štefánie Sirkovej.
Most pod Dielom. Archív  p. Štefánie Sirkovej.
Tisovec - Brezno. Viadukt. Archív  p. Štefánie Sirkovej.
Zubačka na historických fotografiách
Zubačka na historických fotografiách
Zubačka na historických fotografiách
Zubačka na historických fotografiách
Zubačka na historických fotografiách