Gemerské nedostavané trate

Počas II. svetovej vojny po Viedenskej arbitráži bola trať z Tisovca do Jesenského prerušená štátnou hranicou s Maďarskom, tak ako aj železničné trate z Muráňa do Plešivca a zo Slavošoviec do Plešivca. Peážna doprava bola síce vedená z Tisovca do Kokavy nad Rimavicou, ale toto spojenie nebolo vyhovujúce.

Preto sa rozhodlo o výstavbe nových tratí, ktoré mali spojiť uvedené trate v Muránskej a Štítnickej doline, známe tiež pod názvom Gemerské spojky. Výnosom ministerstva dopravy bola schválená výstavba novej trate z Revúcej do Tisovca a uvažovalo sa tiež s výstavbou novej trate z Tisovca do Brezna, ktorá by nahradila nevýkonnú ozubnicovú trať.

Tisovecký tunel bol za účasti vtedajšieho ministra dopravy Stana prerazený dňa 26.9.1941 o 10.00 hodine. Vchod do tunela dlhého 770 metrov vedie od severného zhlavia tisovskej stanice a prechádza masívom Kášterca (908 m. n. m.), tvoriaceho súčasť tisovecko-muránskeho krasu. Tunel bol dokončený 14.3.1944.

Brezniansky portál Tisoveckého tunela
Brezniansky portál Tisoveckého tunela

Tunel je súčasťou nikdy nedokončenej trate železničnej trati Nižná Slaná – Slavošovce - Revúca – Muráň - Tisovec – Brezno, ako jediná funkčná pamiatka na toto prekrásne stavebné dielo.

Fragmenty nedokončenej železničnej trate sa dodnes nachádzajú v teréne vo forme už dokončených násypov, mostov a tunelov, ktoré nevedú nikam a sporadicky sa objavujú v muránskom podhorí. Stavebne dokončené boli 4 tunely, s najdlhším slavošovským, ktorý meria 2401 metrov, množstvo mostov, na čele s impozantným betónovým koprášskym viaduktom pri Magnezitovciach. V roku 1949 bola stavba takzvaných Gemerských spojok definitívne zastavená.