Osobný vozeň Ci 4-2320

Tento dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 8 m (výrobca Kopřivnice, rok výroby 1917, výrobné číslo 33 340) je pokračovaním vývoja rakúskeho vozňového typu charakteristického architektonického riešenia s dvojitými oknami a klenutou strechou, zníženou nad plošinou. Tento typ vznikol už roku 1895 pre potreby viedenskej mestskej železnice – vtedy však iba s rázvorom 5,0 m. Vo veľmi pokročilej konštrukčnej podobe, blízkej konečnej úprave, ich objednávala rakúska Južná dráha a StEG od roku 1901, zatiaľ však s rázvorom 7,5 m a 7,6 m. Rakúske štátne dráh (kkStB) realizovali objednávky takých vozňov od roku 1902, avšak už s rázvorom 8,0 m. Zachovaný vozeň predstavuje poslednú realizáciu tohto typu - sériu vozňov kkStB skupiny If z rokov 1917 - 1918 (tieto vozne patrili do číselného intervalu Ci 32-000 – Ci 32-354). Vozne majú hmotnosť 17 t. Usporiadanie lavíc bolo 3-2, (u čelných dverí bez WC 2-2). WC je umiestnené na konci vozňa, oproti nemu sú 2 miesta. Celkom bol teda počet sedadiel 62. Predmetný vozeň bol z výroby označený ako Ci 32-129, ČSD mu najskôr pridelili číslo Ci 4-2320 a pravdepodobne po roku 1956 číslo Ci 4-7635 (všetky čísla sú vyrazené na ráme vozňa). Doslúžil roku 1990 ako pracovný vozeň SV 64 478 Železničného staviteľstva Praha. V rokoch 2008 – 2013 uskutočnili reštaurátorské dielne Stroj-mat Topoľčany rozsiahlu rekonštrukciu do prevádzkyschopného stavu, spojenú s novostavbou skrine. Po ukončení opravy bol vozeň zverený do starostlivosti Občianskemu združeniu Zubačka.

Osobný vozeň Ci 4-2320