Motorový vozeň M 240.039

Motorový vozeň M 240.039 (r. v. 1964, výrobca Vagónka Studénka, výrobné číslo 64 633) je štvornápravový motorový vozeň, určený pre osobnú dopravu na vedľajších tratiach. Prvý prototyp bol dokončený už roku 1959, cieľom konštrukcie bolo nahradiť staršie motorové vozne radu M 131.1. Skriňa vozňa je vytvorená ako samonosný škrupinový zvarenec. Uložená je na dvoch dvojnápravových podvozkov, z ktorých jeden je hnací. Vedení dvojkolesí je bezrázschové s primárnym vypružením šikmými pryžovými doskami, sekundárne vypruženie obstarávajú štyri skupiny šikmých vinutých pružín. Motorový vozeň je poháňaný vysokootáčkovým vzduchom chladeným dvanásťvalcovým preplňovaným vznetovým motorom Tatra T 930-K s menovitým výkonom 206 kW, ktorý umožňuje vozidlu dosahovať maximálnu rýchlosť 70 km/hod. Prenos výkonu zabezpečuje hydrodynamická trojmeničová prevodovka H 250 M. Interiér vozňa vykurujú dva nezávislé naftové agregáty. V prevádzke boli nasadzované vo viacerých slovenských depách (najmä Brezno, Tisovec, Spišská Nová Ves, Zvolen, Poprad, Margecany, Košice, Prešov). Ich prevádzka sa skončila v prvých rokoch 21. storočia. Predmetný vozeň M 240.039 (od 1.1.1988 označený ako 820.039-6) vykonal TBS 9.1.1964 na trati Hulín – Břeclav a späť a následne bol zaradený do stavu rušňového depa Veselí nad Moravou. Neskôr slúžil v depách Leopoldov, Trenčianska Teplá, Vrútky a dojazdil v depe Tisovec. K 15.12.2003 bol získaný do zbierok MDC. Odvtedy je zverený do starostlivosti členom tisoveckého občianskeho združenia Zubačka, ktorí ho revitalizovali a udržujú v prevádzkyschopnom stave.

Motorový vozeň M 240.039