Nádržkový vozeň Rj 564 205

Tento nádržkový dvojnápravový vozeň (r. v. pravdepodobne 1943, výrobca spodku zrejme Bohemia s. r. o., Č. Lípa, výrobca nadstavby zrejme Talbot Aachen, výrobné číslo neznáme) je špeciálny nákladný vozeň určený na dopravu voľne ložených práškových substrátov v dvoch nádobách po 1000 l s celkovým objemom 120 hl. Ložná hmotnosť vozňa je cca 17 t. Jeho pojazd je skonštruovaný z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov. Rám vozňa spočíva prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk, vedených lisovanými rázsochami, na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi. Tiahlo vozňa je nepriebežné. Nárazníky sú rúrové s kruhovým tvarom tanierov. Nadstavbu vozňa tvoria dva zvarované zásobníky na práškové hmoty, priskrutkované na rám vozňa. Armatúru každej nádoby tvorí rozvod stlačeného vzduchu s uzatváracím kohútom, manometer, plniaci otvor so vzduchotesným vekom a dopravné potrubie na vyprázdňovanie nádoby. Pre prístup k hrdlám nádob sú na nádobách inštalované schody, plošiny a držadlá. Vozeň je vystrojený ručnou brzdou ovládanou z brzdárskej plošiny a zariadením tlakovej brzdy sústavy Hildebrand-Knorr. Na nápisovej tabuli bolo čitateľne napísané číslo Rj 564205. Vozeň doslúžil na stanici Praha střed pod číslom 49 145. V roku 2012 bol prevezený do Tisovca, kde bol Občianskym združením Zubačka opravený do prevádzkyschopného stavu. Oprava, spojená s novým náterom vozňa bola dokončená v roku 2016.

Nádržkový vozeň Rj 564 205